Families

Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Ż | None | (unknown)

SurnameSURNSpouses
1TańskiTAŃSKI1
2TaracickaTARACICKA1
3TarczyńskaTARCZYŃSKA1
4TarkaTARKA4
5TarnogórskaTARNOGÓRSKA1
6TarnogórskiTARNOGÓRSKI1
7TarnowskaTARNOWSKA1
8TarnowskiTARNOWSKI1
9TarzeckiTARZECKI1
10TchórzewskiTCHÓRZEWSKI1
11TheclaTHECLA1
12TokarskiTOKARSKI1
13TomankiewiczTOMANKIEWICZ1
14TondosTONDOS2
15ToruńskaTORUŃSKA1
16ToruńskiTORUŃSKI2
17TrafarskaTRAFARSKA1
18TrębeckiTRĘBECKI1
19TregierTREGIER1
20TrockaTROCKA1
21TrojanTROJAN1
22TruszczyńskaTRUSZCZYŃSKA1
23TrynkowskaTRYNKOWSKA1
24TrzeciszewskiTRZECISZEWSKI1
25TrzęsickaTRZĘSICKA1
26TrzęsickiTRZĘSICKI1
27TrzmielTRZMIEL1
28TukTUK2
29TurnoTURNO3
30TwardowskiTWARDOWSKI3
31TyczyńskiTYCZYŃSKI1
32TykTYK7
33TymienieckaTYMIENIECKA1
34TymińskiTYMIŃSKI2
   Total individuals: 51
Total Names: 34