Antoni Piotr Magnuski  ‏(I594)‏
Surname: Magnuski
Given Names: Antoni Piotr

Gender: MaleMale
      

Birth: 19 May 1821 25 20 Warszawa, Warszawa, Warszawa, Mazowieckie, Polska
Death: 19 November 1888 ‏(Age 67)‏ Warszawa, Warszawa, Warszawa, Mazowieckie, Polska
Personal Facts and Details
Birth 19 May 1821 25 20 Warszawa, Warszawa, Warszawa, Mazowieckie, Polska


Note: Urodził się w domu przy ul. Wolskiej 3111 o godz. 6 rano
Christening 20 May 1821 ‏(Age 1 day)‏ Warszawa - Wola, Warszawa, Warszawa, Mazowieckie, Polska

MarriageReligious Marriage
Justyna Marianna Niemirowska - 15 November 1842 ‏(Age 21)‏ Warszawa Św. Krzyż, Warszawa, Warszawa, Mazowieckie, Polska


Show Details Note: Akt Nr 216:
Działo to się w Warszawie w parafii Św. Krzyża dnia piętnastego Listopada tysiąc osiemset czterdziestego drugiego roku o godzinie piątej wieczorem.
Wiadomo czynimy że w przytomnosci świadków Jakuba Gawryny pisarza Urzędu Namiestnikowskiego z Pragi lat czterdzieści, i Józefa Kuczyńskiego ‏(?Dozorcy?)‏ Administracyjnego, obydwóch w Warszawie zamieszkałych, na dniu dzisiejszym zawarte zostało Religijna Małżeństwo między Antonim Piotrem Magnuskim kawalerem, w Warszawie pod liczbą 3112 przy ulicy Wolskiej przy ojcu zamieszkałym, urodzonym w Warszawie z Franciszka i niegdy Katarzyny z Siedlanowskich małżonków Magnuskich, lat 21 mającym, a panną Justyną Maryanną Niemirowską w Warszawie pod liczbą 1313 przy ulicy Nowy Świat przy matce zostającą, urodzoną w Warszawie z niegdy Józefa i żyjącej Katarzyny z Brzozowskich małżonków Niemirowskich, lat 29 mająca. Małżeństwo poprzedziły trzy zapowiedzi w Warszawie w parafiach Św. Krzyża, Św. Andrzeja i Parafii Wolskiej w dniach 30 października, 6 i 13 Listopada roku bieżącego, jako też zezwolenie ustne danego aktowi małżeństwa ojce nowozaślubionego ‏(?)‏ było, tamowanie małżeństwa nienastąpiło, nowi małżonkowie oświadczyli, iż umowy przedślubnej niezawarli.
Akt ten przeczytany i podpisany przez:
Magnuski Antoni, Niemierowska Justyna, Jakub Gawryna, Józef Kuczyński, Franciszek Magnuski, X Mikołaj Myśliński

Residence 7 August 1852 ‏(Age 31)‏ Warszawa, Warszawa, Warszawa, Mazowieckie, Polska
Address:
484 Miodowa Street
Warszawa, Polska

MarriageReligious Marriage
Felicyanna Paulina Rytwińska - 7 August 1852 ‏(Age 31)‏ W-wa św. Andrzej, Warszawa, Warszawa, Mazowieckie, Polska


Show Details Note: Akt 144

Działo się w Warszawie dnia siódmego sierpnia tysiąc osiemset pięćdziesiątego drugiego roku o godzinie dziewiątej rano. Wiadomo czynimy, że w przytomności świadków Józefa Magnuskiego aplikanta sądowego i Franciszka Magnuskiego obywatela, pełnoletnich w Warszawie zamieszkałych, Na dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne Małżeństwo między: Antonim Piotrem dwóch imion Magnuskim, wdowcem oficjalistą sądowym, urodzonym w Warszawie, synem Franciszka i niegdy Katarzyny z Siedlanowskich małżonków Magnuskich, lat trzydzieści dwa mającym, przy ulicy Miodowej pod liczbą czterysta osiemdziesiąt cztery zamieszkałym, a Pauliną Rytwińską, Panna przy familii zostającą, urodzoną w Warszawie córką Jana i Maryanny ‏(Marianny)‏ z Migasiewiczów małżonków Rytwińskich, lat dwadzieścia trzy mającą w Warszawie przy ulicy Rymarskiej pod liczbą: siedemset trzydzieści dziewięć w tej Parafii zamieszkałą. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w dniach: Dwudziestym siódmym czerwca, czwartym i Jedynastym lipca roku bieżącego w Parafiach tutejszej i Św. Jana. Tamowanie Małżeństwa nie zaszło. Małżonkowie nowi oświadczają, że zawarli umowę przedślubną w dniu dwudziestym czwartym lipca / piątym sierpnia ‏[5.08 wg kalendarza rosyjskiego]‏ przed Marcelim Zielińskim Regentem ‏[powinno być Rejentem]‏. Obrzęd ten religijny dopełniony został przez xiędza ‏[księdza]‏ Kanonika Marcina Zarzeckiego administratora tutejszego Kościoła. Akt ten po przeczytaniu przez Nas, Zaślubionych i Świadków podpisany został.

Xsiądz Marcin Zarzecki administrator Kościoła

Antoni Magnuski Paulina Rytwińska F Magnuski
Józef Magnuski

Took place in Warsaw on the seventh day of August one thousand eight hundred and fifty-second year ‏[7 August 1852]‏ at nine o'clock in the morning. We know, we do that in the presence of witnesses Joseph Magnuski trainee judicial and Francis Magnuski, citizen, adult residents of Warsaw, on today there was an inter-religious marriage: Peter Anthony Magnuski ‏(two names)‏, a widower, court clerk, who was born in Warsaw, the son of Francis and Catherine ‏(was once Siedlanowska)‏ Magnuski, spouses, thirty-two, having at Miodowa the number of four hundred eighty-four resident, and Paulina Rytwińska, with families becoming Miss, who was born in Warsaw, the daughter of John and Maryanna ‏[Marianna]‏ ‏(from Migasiewicz)‏ Rytwiński, spouses, aged twenty-three, having a street in Warsaw Rymarski the numbers: seven hundred thirty nine residing in this parish. Marriage announcements are preceded by three days: the twenty-seventh of June, the fourth and eleventh of July in the current year and the local Parishes St. John. Objection to the marriage did not take place. New spouses declare that they have entered into a prenuptial agreement on the twenty-fourth of July / fifth of August ‏[5.08 according to the Russian calendar]‏, the Regent ‏[Notary]‏ Marceli Zielinski. This religious rite has been completed by xiędza ‏[Father]‏ the Canon Martin Zarzeckiego, administrator of the local church. This act, after reading through us, was signed by the Married parties and Witnesses.

Father Martin Zarzecki Church Administrator

Antoni Magnuski Paulina Rytwińska F Magnuski
Józef Magnuski

Death 19 November 1888 ‏(Age 67)‏ Warszawa, Warszawa, Warszawa, Mazowieckie, Polska

Burial after 19 November 1888 Cmentarz Powązkowski, Warszawa, Warszawa, Mazowieckie, Polska


Show Details Source: Magnuski Family Genealogical Society
Publication: http://www.magnuski.org/
  Date of entry in original source: 23 March 2005
  Text: Grave: IV-1-17/18/19/20

Globally unique Identifier 3A0D37B94C16434EBBC571997DE0FFF7070F
Last Change 31 March 2012 - 01:33:14
View Details for ...

Parents Family  (F227)
Franciszek Ksawery Magnuski
1795 - 1880
Katarzyna Teresa Siedlanowska
1800 - 1833
Antoni Piotr Magnuski
1821 - 1888
Szczepan Jan Magnuski
1822 - 1823
Marianna Magnuska
1825 - 1888
Agnieszka "Agnes" Magnuska
1827 - 1904
Mikołaj Magnuski
1828 - 1876
Ludwika Kastylia "Ludwicka Kastyla" Magnuska
1830 - 1833
Andrzej Magnuski
1831 - 1835
Anastazja Marcjanna Magnuska
1833 - 1833

Immediate Family  (F838)
Justyna Marianna Niemirowska
1813 - 1848
Franciszek Ksawery Magnuski
1843 - 1893
Kazimiera Julia Magnuska
1845 -
Leon Magnuski
1846 - 1847
Justyna Maria Magnuska
1848 - 1848

Immediate Family  (F230)
Felicyanna Paulina Rytwińska
1829 - 1912
Henryk Antoni Magnuski
1856 - 1910
Roman Magnuski
1863 - 1866
Marceli Palemon Magnuski
1865 - 1939
Aleksander Mieczysław Magnuski
1867 -


Notes

Note
According to a letter from Jasia Magnuski dated 20-I-1980, Mikołaj Magnuski was the brother of Antoni Magnuski and they were judges. One was a judge and the other a prosecutor ‏(in Odessa)‏. One died in Switzerland.

Cousin of my father's sister married engineer Stawnickiego. Her granddaughter is Barbara Filarska.

Stryjeczna siostra mego ojca wyszła za mąż za inzyniera Stawnickiego. Jej wnuczka = Barbara Filarska
Birth Urodził się w domu przy ul. Wolskiej 3111 o godz. 6 rano
Marriage Akt Nr 216:
Działo to się w Warszawie w parafii Św. Krzyża dnia piętnastego Listopada tysiąc osiemset czterdziestego drugiego roku o godzinie piątej wieczorem.
Wiadomo czynimy że w przytomnosci świadków Jakuba Gawryny pisarza Urzędu Namiestnikowskiego z Pragi lat czterdzieści, i Józefa Kuczyńskiego ‏(?Dozorcy?)‏ Administracyjnego, obydwóch w Warszawie zamieszkałych, na dniu dzisiejszym zawarte zostało Religijna Małżeństwo między Antonim Piotrem Magnuskim kawalerem, w Warszawie pod liczbą 3112 przy ulicy Wolskiej przy ojcu zamieszkałym, urodzonym w Warszawie z Franciszka i niegdy Katarzyny z Siedlanowskich małżonków Magnuskich, lat 21 mającym, a panną Justyną Maryanną Niemirowską w Warszawie pod liczbą 1313 przy ulicy Nowy Świat przy matce zostającą, urodzoną w Warszawie z niegdy Józefa i żyjącej Katarzyny z Brzozowskich małżonków Niemirowskich, lat 29 mająca. Małżeństwo poprzedziły trzy zapowiedzi w Warszawie w parafiach Św. Krzyża, Św. Andrzeja i Parafii Wolskiej w dniach 30 października, 6 i 13 Listopada roku bieżącego, jako też zezwolenie ustne danego aktowi małżeństwa ojce nowozaślubionego ‏(?)‏ było, tamowanie małżeństwa nienastąpiło, nowi małżonkowie oświadczyli, iż umowy przedślubnej niezawarli.
Akt ten przeczytany i podpisany przez:
Magnuski Antoni, Niemierowska Justyna, Jakub Gawryna, Józef Kuczyński, Franciszek Magnuski, X Mikołaj Myśliński
Marriage Akt Nr 216:
Działo to się w Warszawie w parafii Św. Krzyża dnia piętnastego Listopada tysiąc osiemset czterdziestego drugiego roku o godzinie piątej wieczorem.
Wiadomo czynimy że w przytomnosci świadków Jakuba Gawryny pisarza Urzędu Namiestnikowskiego z Pragi lat czterdzieści, i Józefa Kuczyńskiego ‏(?Dozorcy?)‏ Administracyjnego, obydwóch w Warszawie zamieszkałych, na dniu dzisiejszym zawarte zostało Religijna Małżeństwo między Antonim Piotrem Magnuskim kawalerem, w Warszawie pod liczbą 3112 przy ulicy Wolskiej przy ojcu zamieszkałym, urodzonym w Warszawie z Franciszka i niegdy Katarzyny z Siedlanowskich małżonków Magnuskich, lat 21 mającym, a panną Justyną Maryanną Niemirowską w Warszawie pod liczbą 1313 przy ulicy Nowy Świat przy matce zostającą, urodzoną w Warszawie z niegdy Józefa i żyjącej Katarzyny z Brzozowskich małżonków Niemirowskich, lat 29 mająca. Małżeństwo poprzedziły trzy zapowiedzi w Warszawie w parafiach Św. Krzyża, Św. Andrzeja i Parafii Wolskiej w dniach 30 października, 6 i 13 Listopada roku bieżącego, jako też zezwolenie ustne danego aktowi małżeństwa ojce nowozaślubionego ‏(?)‏ było, tamowanie małżeństwa nienastąpiło, nowi małżonkowie oświadczyli, iż umowy przedślubnej niezawarli.
Akt ten przeczytany i podpisany przez:
Magnuski Antoni, Niemierowska Justyna, Jakub Gawryna, Józef Kuczyński, Franciszek Magnuski, X Mikołaj Myśliński
Death of spouse Akt 750 - sw. Jan.
Marriage Akt 144

Działo się w Warszawie dnia siódmego sierpnia tysiąc osiemset pięćdziesiątego drugiego roku o godzinie dziewiątej rano. Wiadomo czynimy, że w przytomności świadków Józefa Magnuskiego aplikanta sądowego i Franciszka Magnuskiego obywatela, pełnoletnich w Warszawie zamieszkałych, Na dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne Małżeństwo między: Antonim Piotrem dwóch imion Magnuskim, wdowcem oficjalistą sądowym, urodzonym w Warszawie, synem Franciszka i niegdy Katarzyny z Siedlanowskich małżonków Magnuskich, lat trzydzieści dwa mającym, przy ulicy Miodowej pod liczbą czterysta osiemdziesiąt cztery zamieszkałym, a Pauliną Rytwińską, Panna przy familii zostającą, urodzoną w Warszawie córką Jana i Maryanny ‏(Marianny)‏ z Migasiewiczów małżonków Rytwińskich, lat dwadzieścia trzy mającą w Warszawie przy ulicy Rymarskiej pod liczbą: siedemset trzydzieści dziewięć w tej Parafii zamieszkałą. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w dniach: Dwudziestym siódmym czerwca, czwartym i Jedynastym lipca roku bieżącego w Parafiach tutejszej i Św. Jana. Tamowanie Małżeństwa nie zaszło. Małżonkowie nowi oświadczają, że zawarli umowę przedślubną w dniu dwudziestym czwartym lipca / piątym sierpnia ‏[5.08 wg kalendarza rosyjskiego]‏ przed Marcelim Zielińskim Regentem ‏[powinno być Rejentem]‏. Obrzęd ten religijny dopełniony został przez xiędza ‏[księdza]‏ Kanonika Marcina Zarzeckiego administratora tutejszego Kościoła. Akt ten po przeczytaniu przez Nas, Zaślubionych i Świadków podpisany został.

Xsiądz Marcin Zarzecki administrator Kościoła

Antoni Magnuski Paulina Rytwińska F Magnuski
Józef Magnuski

Took place in Warsaw on the seventh day of August one thousand eight hundred and fifty-second year ‏[7 August 1852]‏ at nine o'clock in the morning. We know, we do that in the presence of witnesses Joseph Magnuski trainee judicial and Francis Magnuski, citizen, adult residents of Warsaw, on today there was an inter-religious marriage: Peter Anthony Magnuski ‏(two names)‏, a widower, court clerk, who was born in Warsaw, the son of Francis and Catherine ‏(was once Siedlanowska)‏ Magnuski, spouses, thirty-two, having at Miodowa the number of four hundred eighty-four resident, and Paulina Rytwińska, with families becoming Miss, who was born in Warsaw, the daughter of John and Maryanna ‏[Marianna]‏ ‏(from Migasiewicz)‏ Rytwiński, spouses, aged twenty-three, having a street in Warsaw Rymarski the numbers: seven hundred thirty nine residing in this parish. Marriage announcements are preceded by three days: the twenty-seventh of June, the fourth and eleventh of July in the current year and the local Parishes St. John. Objection to the marriage did not take place. New spouses declare that they have entered into a prenuptial agreement on the twenty-fourth of July / fifth of August ‏[5.08 according to the Russian calendar]‏, the Regent ‏[Notary]‏ Marceli Zielinski. This religious rite has been completed by xiędza ‏[Father]‏ the Canon Martin Zarzeckiego, administrator of the local church. This act, after reading through us, was signed by the Married parties and Witnesses.

Father Martin Zarzecki Church Administrator

Antoni Magnuski Paulina Rytwińska F Magnuski
Józef Magnuski
Marriage Akt 144

Działo się w Warszawie dnia siódmego sierpnia tysiąc osiemset pięćdziesiątego drugiego roku o godzinie dziewiątej rano. Wiadomo czynimy, że w przytomności świadków Józefa Magnuskiego aplikanta sądowego i Franciszka Magnuskiego obywatela, pełnoletnich w Warszawie zamieszkałych, Na dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne Małżeństwo między: Antonim Piotrem dwóch imion Magnuskim, wdowcem oficjalistą sądowym, urodzonym w Warszawie, synem Franciszka i niegdy Katarzyny z Siedlanowskich małżonków Magnuskich, lat trzydzieści dwa mającym, przy ulicy Miodowej pod liczbą czterysta osiemdziesiąt cztery zamieszkałym, a Pauliną Rytwińską, Panna przy familii zostającą, urodzoną w Warszawie córką Jana i Maryanny ‏(Marianny)‏ z Migasiewiczów małżonków Rytwińskich, lat dwadzieścia trzy mającą w Warszawie przy ulicy Rymarskiej pod liczbą: siedemset trzydzieści dziewięć w tej Parafii zamieszkałą. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w dniach: Dwudziestym siódmym czerwca, czwartym i Jedynastym lipca roku bieżącego w Parafiach tutejszej i Św. Jana. Tamowanie Małżeństwa nie zaszło. Małżonkowie nowi oświadczają, że zawarli umowę przedślubną w dniu dwudziestym czwartym lipca / piątym sierpnia ‏[5.08 wg kalendarza rosyjskiego]‏ przed Marcelim Zielińskim Regentem ‏[powinno być Rejentem]‏. Obrzęd ten religijny dopełniony został przez xiędza ‏[księdza]‏ Kanonika Marcina Zarzeckiego administratora tutejszego Kościoła. Akt ten po przeczytaniu przez Nas, Zaślubionych i Świadków podpisany został.

Xsiądz Marcin Zarzecki administrator Kościoła

Antoni Magnuski Paulina Rytwińska F Magnuski
Józef Magnuski

Took place in Warsaw on the seventh day of August one thousand eight hundred and fifty-second year ‏[7 August 1852]‏ at nine o'clock in the morning. We know, we do that in the presence of witnesses Joseph Magnuski trainee judicial and Francis Magnuski, citizen, adult residents of Warsaw, on today there was an inter-religious marriage: Peter Anthony Magnuski ‏(two names)‏, a widower, court clerk, who was born in Warsaw, the son of Francis and Catherine ‏(was once Siedlanowska)‏ Magnuski, spouses, thirty-two, having at Miodowa the number of four hundred eighty-four resident, and Paulina Rytwińska, with families becoming Miss, who was born in Warsaw, the daughter of John and Maryanna ‏[Marianna]‏ ‏(from Migasiewicz)‏ Rytwiński, spouses, aged twenty-three, having a street in Warsaw Rymarski the numbers: seven hundred thirty nine residing in this parish. Marriage announcements are preceded by three days: the twenty-seventh of June, the fourth and eleventh of July in the current year and the local Parishes St. John. Objection to the marriage did not take place. New spouses declare that they have entered into a prenuptial agreement on the twenty-fourth of July / fifth of August ‏[5.08 according to the Russian calendar]‏, the Regent ‏[Notary]‏ Marceli Zielinski. This religious rite has been completed by xiędza ‏[Father]‏ the Canon Martin Zarzeckiego, administrator of the local church. This act, after reading through us, was signed by the Married parties and Witnesses.

Father Martin Zarzecki Church Administrator

Antoni Magnuski Paulina Rytwińska F Magnuski
Józef Magnuski

View Notes for ...


Sources

Source
Magnuski Family Genealogical Society
Publication: http://www.magnuski.org/
Citation Details:  680841
  Date of entry in original source: 20 May 1821
  Text: Antoni Piotr Magnuski-11
Grave: IV-1-17/18/19/20
A judge
Records from LDS film 680841, Parafja Sw. Stanisława, Wola, Warszawa, Poland
In the year of 1821, May 20th at 9 o’clock in the morning appeared before the substitute of the Pastor and an officer of the Civil State of the municipality and the Wolska Parish of the Warsaw district of the Mazowiecki District, a Franciszek Magnuski, 25 years old, a miller living on Wolska Street and showed us a child of masculine sex which was born on the 19th of this month ‏(May 19th, 1821)‏ and testified that at 6 o’clock in the morning at 3111 Wolska Street was born to him and wife Katarzyna from Siedlanowski age 20 and it is his wish to name him Antoni Piotr. After making this declaration and showing the child, and in the presence of Stefan Siedlecki age 40 and Felix Malendzik age 31 both farm owners living in the village of Wola.
The above document was read by us to the appearing and signed by the Father. The witnesses do not know how to write. Father Roch …. Officer of the Civil State of the Wolska municipality.
/s/ Franciszek Magnuski.

  Records from LDS film 680841, Parafja Sw. Stanisława, Wola, Warszawa, Poland

Note: Records from LDS film 680841, Parafja Sw. Stanisława, Wola, Warszawa, Poland

Source
Magnuski Family Genealogical Society
Publication: http://www.magnuski.org/
  Text: Antoni Magnuski
ur. 1820
zm. 19.11.1886 / 66 lat
syn Franciszek i _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _
ojciec: Henryk ‏(1857-1910)‏
Marceli Palemon ‏( -1939)‏
===============================
Antoni Magnuski
born 1820
died 19.11.1886 / 66 lat
Son of Franciszek and _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _
Father of Henryk ‏(1857-1910)‏
Marceli Palemon ‏( -1939)‏

  Janusz Magnuski File Cards

Note: Janusz Magnuski File Cards
Burial Magnuski Family Genealogical Society
Publication: http://www.magnuski.org/
  Date of entry in original source: 23 March 2005
  Text: Grave: IV-1-17/18/19/20

View Sources for ...


Media

Multimedia Object
Antoni Magnuski x Paulina Rytwinska - 1852 - Marriage CertificateAntoni Magnuski x Paulina Rytwinska - 1852 - Marriage Certificate  ‏(M1966)‏
Type: Certificate

Felicyanna Paulina Rytwińska
View Media for ...


Family with Parents
Father
Franciszek Ksawery Magnuski ‎(I247)‎
Birth 4 December 1795 47 37 Gralewo, Raciąż, płoński, Mazowieckie, Polska
Death 13 July 1880 ‏(Age 84)‏ Warszawa, Warszawa, Warszawa, Mazowieckie, Polska
5 years
Mother
 
Katarzyna Teresa Siedlanowska ‎(I444)‎
Birth 5 November 1800 49 Warszawa Nawiedzenia Najświetszej Marii Panny, Warszawa, Warszawa, Mazowieckie, Polska
Death 5 March 1833 ‏(Age 32)‏ Warszawa - Wola, Warszawa, Warszawa, Mazowieckie, Polska

Religious Marriage: 9 August 1820 -- III Cyrkuł Warszawa, Warszawa, Warszawa, Mazowieckie, Polska
9 months
#1
Antoni Piotr Magnuski ‎(I594)‎
Birth 19 May 1821 25 20 Warszawa, Warszawa, Warszawa, Mazowieckie, Polska
Death 19 November 1888 ‏(Age 67)‏ Warszawa, Warszawa, Warszawa, Mazowieckie, Polska
19 months
#2
Brother
Szczepan Jan Magnuski ‎(I948)‎
Birth 28 December 1822 27 22 Warszawa ‏(Wola)‏, Warszawa, Warszawa, Mazowieckie, Polska
Death 5 February 1823 ‏(Age 39 days)‏ Age: 2 miesiące Warszawa, Warszawa, Warszawa, Mazowieckie, Polska
2 years
#3
Sister
Marianna Magnuska ‎(I597)‎
Birth 20 March 1825 29 24 Warszawa ‏(Wola)‏, Warszawa, Warszawa, Mazowieckie, Polska
Death 13 December 1888 ‏(Age 63)‏ Warszawa, Warszawa, Warszawa, Mazowieckie, Polska
2 years
#4
Sister (Birth)
Agnieszka "Agnes" Magnuska ‎(I595)‎
Birth 19 January 1827 31 26 Warszawa ‏(Wola)‏, Warszawa, Warszawa, Mazowieckie, Polska
Death 22 November 1904 ‏(Age 77)‏ Warszawa, Warszawa, Warszawa, Mazowieckie, Polska
20 months
#5
Brother
Mikołaj Magnuski ‎(I246)‎
Birth 10 September 1828 32 27 Warszawa, Warszawa, Warszawa, Mazowieckie, Polska
Death 22 March 1876 ‏(Age 47)‏ Warszawa, Warszawa, Warszawa, Mazowieckie, Polska
19 months
#6
Sister
Ludwika Kastylia "Ludwicka Kastyla" Magnuska ‎(I950)‎
Birth 13 April 1830 34 29 Warszawa Wola, Warszawa, Warszawa, Mazowieckie, Polska
Death before 5 March 1833 ‏(Age 2)‏
20 months
#7
Brother
Andrzej Magnuski ‎(I951)‎
Birth about 21 December 1831 36 31
Death 21 June 1835 ‏(Age 3)‏ Warszawa Wola, Warszawa, Warszawa, Mazowieckie, Polska
14 months
#8
Sister
Anastazja Marcjanna Magnuska ‎(I952)‎
Birth 27 February 1833 37 32 Warszawa Wola, Warszawa, Warszawa, Mazowieckie, Polska
Death 28 February 1833 ‏(Age 1 day)‏ Warszawa Wola, Warszawa, Warszawa, Mazowieckie, Polska
Family with Justyna Marianna Niemirowska
Antoni Piotr Magnuski ‎(I594)‎
Birth 19 May 1821 25 20 Warszawa, Warszawa, Warszawa, Mazowieckie, Polska
Death 19 November 1888 ‏(Age 67)‏ Warszawa, Warszawa, Warszawa, Mazowieckie, Polska
-8 years
Wife
 
Justyna Marianna Niemirowska ‎(I2211)‎
Birth about 1813 Warszawa, Warszawa, Warszawa, Mazowieckie, Polska
Death 19 November 1848 ‏(Age 35)‏ sw. Jan., Warszawa, Warszawa, Warszawa, Mazowieckie, Polska

Religious Marriage: 15 November 1842 -- Warszawa Św. Krzyż, Warszawa, Warszawa, Mazowieckie, Polska
13 months
#1
Son (Birth)
Franciszek Ksawery Magnuski ‎(I2568)‎
Birth 3 December 1843 22 30 Warszawa, Warszawa, Warszawa, Mazowieckie, Polska
Death before 1893 ‏(Age 49)‏ , , , , Polska
15 months
#2
Daughter (Birth)
Kazimiera Julia Magnuska ‎(I2300)‎
Birth 3 March 1845 23 32 Warszawa, Warszawa, Warszawa, Mazowieckie, Polska
13 months
#3
Son (Birth)
Leon Magnuski ‎(I2357)‎
Birth 7 April 1846 24 33 Warszawa, Warszawa, Warszawa, Mazowieckie, Polska
Death 11 December 1847 ‏(Age 20 months)‏ Age: 1 rok i 8 miesięcy Warszawa, Warszawa, Warszawa, Mazowieckie, Polska
3 years
#4
Daughter (Birth)
Justyna Maria Magnuska ‎(I2310)‎
Birth 5 November 1848 27 35 Warszawa, Warszawa, Warszawa, Mazowieckie, Polska
Death 17 November 1848 ‏(Age 12 days)‏ Age: 12 days Warszawa ‏(św Jan)‏, Warszawa, Warszawa, Mazowieckie, Polska
Family with Felicyanna Paulina Rytwińska
Antoni Piotr Magnuski ‎(I594)‎
Birth 19 May 1821 25 20 Warszawa, Warszawa, Warszawa, Mazowieckie, Polska
Death 19 November 1888 ‏(Age 67)‏ Warszawa, Warszawa, Warszawa, Mazowieckie, Polska
8 years
Wife
 
Felicyanna Paulina Rytwińska ‎(I603)‎
Birth 18 May 1829 sw Krzyz, Warszawa, Warszawa, Warszawa, Mazowieckie, Polska
Death 24 May 1912 ‏(Age 83)‏ Warszawa, Warszawa, Warszawa, Mazowieckie, Polska

Religious Marriage: 7 August 1852 -- W-wa św. Andrzej, Warszawa, Warszawa, Mazowieckie, Polska
4 years
#1
Son
Henryk Antoni Magnuski ‎(I604)‎
Birth 13 September 1856 35 27 Warszawa, Warszawa, Warszawa, Mazowieckie, Polska
Death 30 June 1910 ‏(Age 53)‏ Warszawa, Warszawa, Warszawa, Mazowieckie, Polska
7 years
#2
Son (Birth)
Roman Magnuski ‎(I2614)‎
Birth before 12 May 1863 41 33 Warszawa, Warszawa, Warszawa, Mazowieckie, Polska
Death 12 May 1866 ‏(Age 3)‏ Warszawa, Warszawa, Warszawa, Mazowieckie, Polska
3 years
#3
Son
Marceli Palemon Magnuski ‎(I605)‎
Birth 12 November 1865 44 36 Warszawa Nawiedzenie NMP, Warszawa, Warszawa, Mazowieckie, Polska
Death 13 May 1939 ‏(Age 73)‏ Warszawa, Warszawa, Warszawa, Mazowieckie, Polska
2 years
#4
Son
Aleksander Mieczysław Magnuski ‎(I606)‎
Birth 12 December 1867 46 38 Warszawa, Warszawa, Warszawa, Mazowieckie, Polska