Individuals

Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Ż | None | (unknown)

SurnameSURNIndividuals
1TańskaTAŃSKA2
2TańskiTAŃSKI6
3TaracickaTARACICKA1
4TarczyńskaTARCZYŃSKA1
5TarkaTARKA9
6TarnogórskaTARNOGÓRSKA1
7TarnogórskiTARNOGÓRSKI1
8TarnowskaTARNOWSKA1
9TarnowskiTARNOWSKI2
10TarzeckiTARZECKI1
11TchórzewskiTCHÓRZEWSKI1
12TheclaTHECLA1
13TokarskiTOKARSKI1
14TomankiewiczTOMANKIEWICZ1
15TrafarskaTRAFARSKA1
16TrębeckaTRĘBECKA1
17TrębeckiTRĘBECKI1
18TregierTREGIER1
19TrockaTROCKA1
20TrojanTROJAN1
21TruszczyńskaTRUSZCZYŃSKA1
22TrynkowskaTRYNKOWSKA1
23TrzeciszewskiTRZECISZEWSKI1
24TrzęsickaTRZĘSICKA1
25TrzęsickiTRZĘSICKI1
26TrzmielTRZMIEL1
27TukTUK2
28TurnoTURNO7
29TwardowskiTWARDOWSKI3
30TyczyńskiTYCZYŃSKI1
31TykTYK9
32TymienieckaTYMIENIECKA1
33TymińskiTYMIŃSKI2
   Total individuals: 66
Total Names: 33