Monika Domicella Magnuska  ‏(I234)‏
Given Names: Monika Domicella
Surname: Magnuska
Married Name: Monika Domicella Jędrzejewska

Gender: FemaleFemale
      

Birth: 1 May 1801 28 Sokołów, Łódź, Łódź, Łódzkie, Polska
Personal Facts and Details
Birth 1 May 1801 28 Sokołów, Łódź, Łódź, Łódzkie, Polska

Christening 12 May 1801 ‏(Age 11 days)‏ Parafia Św. Katarzyny - Zgierz, Zgierz, zgierski, Łódzkie, Polska

Occupation 1833 ‏(Age 31)‏ panna wiktuałami handlująca Warszawa, Warszawa, Warszawa, Mazowieckie, Polska

MarriageReligious Marriage
Adam Jędrzejewski - 12 February 1833 ‏(Age 31)‏ Warszawa, Warszawa, Warszawa, Mazowieckie, Polska
Address:
Parafia Św. Andrzeja w Warszawie;
akt Nr 36 z 1833 r.

Globally unique Identifier B19F50084964D6118C8AC3FA77C4B5717073
Last Change 22 July 2021 - 18:13:18 - by: Robert Magnuski
View Details for ...

Parents Family  (F82)
Jan Magnuski
- 1815
Józefa Katarzyna Wyrzykowska
1773 -
Michał Magnuski
1796 - 1798
Walenty Magnuski
1798 - 1799
Monika Domicella Magnuska
1801 -
Rafal Ksawery Magnuski
1803 - 1829
Józefat Franciszek Magnuski
1806 -

Immediate Family  (F969)
Adam Jędrzejewski
1791 -
Helena Józefa Jędrzejewska
1835 -

Immediate Family  (F1532)
Józef Adrian Magnuski
1822 -
Aleksander Magnuski
1825 -
Urszula Magnuska
1827 - 1828


Notes

Note
Jednym ze świadków był jej brat Józefat Magnuski

View Notes for ...


Sources

Source
Herbarz Polski Bonieckiego
Citation Details:  Page 252
  Date of entry in original source: 1899
  Text: Leon, syn podobno Andrzeja, ozeniony z Zuzanna Milewska, lowczanka nowogrodzka, ktora sprzedala 1766 roku Ossy, w rawskim, Leszczynskim, a zyla wdowa 1780 r., pozostawil synow: Andrzeja-Bernardyna, zmarlego 1823 r. i Jana, zmarlego 1822 r., ktorego wdowa, Jozefa z Wyrzykowskich, z maloletnimi dziecmi: Domicella, Rafalem i Jozefatem, mieszkala w Kowalau 1823 r. Ten Jozefat Franciszek dowiodl szlachectwa w Krolestwie 1843 r., a syn jego, z Tekli Nowickiej, Tadeusz Stanislaw 1851 r.

Leon, probably son of Andrzej, married to Zuzanna Milewska, a daughter of the Master of the Royal Hunt of Nowogrod, who ‏(Zuzanna)‏ sold the part of Ossa in Rawicz region to Leszczynski, widow since 1780, left sons: Andrzej - Bernardyn, who died in 1823, and Jan who died in 1822 and whose wife ‏(widow)‏ Jozefa from Wyrzykowski family lived in Kowal in 1823 with their juvenile children: Domicella, Rafal and Jozefat. This Jozefat Franciszek proved his nobility in the Congres Kingdom of Poland in 1843, and his son, born by Tekla Nowicka, Tadeusz Stanislaw 1851.

Note: Domicella Magnuska corka Jana

Source
Ksiega Narodzin - Akta urodzen, Zgierz 1801
Publication: Opracowane przez Pana Macieja Wierzbowskiego - pracownika Muzeum Miasta Zgierza
Citation Details:  Akt Chrztu Nr 66
  Date of entry in original source: 12 May 1801
  Text: Monika Domicella Magnuska -234
Akt chrztu nr 66 z 12 V 1801 r. Tegoż dnia w kościele parafialnym zgierskim pod wezwaniem św. Katarzyny, Panny i Męczennicy, następuje chrzest Moniki Domicelli ‏[w oryginale po łacinie Monica Domicella]‏, urodzonej 1 V 1801 r. w Zgierzu ‏[konkretnie były to pomieszczenia zgierskiego szpitala - ówczesnego przytułku dla ubogich „Domus Hospitalis in Oppido Zegrze”, służyły najprawdopodobniej za mieszkanie dla urzędnika, jakim był Jan Magnuski]‏. Jej rodzicami byli: „Magnificorum Joannis Magnuski Regentus Zegrzensis cujus origo de villa Sieraków et parochia Kutno” oraz „Magnificorum Josepha Wyrzykowska cujus origo de villa Kały et par. Zegrzensis”, Chrzestnymi byli: „ Magnifici ac Generosi Michael et Honorata de Dzierzbickie Dzierzbięty bonorum v. Lucimierz Regalis tenuteri Possessores”. Asystentem chrzestnych była „Magnif. Conegunda Łoiewska vexili-essa Bidgostiensi, omnes de Parochia Zegrzensi Parochiani”
Kilka słów wyjaśnienia: Z tego aktu wynika, że Jan Magnuski przybył do Zgierza przed 1 V 1801 r. Pochodził z Sierakowa w parafii Kutno. Jego żona, Józefa, pochodziła z Kałów. Była to wieś w ówczesnej parafii zgierskiej, dziś znajdująca się na terenie miasta Łodzi. Chrzestni byli dzierżawcami królewskiej wsi Lućmierz ‏(obecnie teren gminy wiejskiej Zgierz)‏ a asystentka chorążyną Bydgoską.
-----
English translation
Certificate of baptism Nr 66 from 12 May 1801. At this day in the parish church under the invocation of St. Catherine , take place baptism of Monika Domicelli ‏(in original Latin Monica Domicella)‏, born 1 May 1801 in Zgierz ‏( it were rooms of Zgierz hospital-in those days poor-house “Domus Hospitalis in Oppido Zegrze”, which were accommodation for clerk, who was Jan Magnuski)‏. Her parents were “Magnificorum Joannis Magnuski Regentus Zegrzensis cujus origo de villa Sierakow et parochial Kutno” and “Magnificorum Josepha Wyrzykowska cujus origo de villa Kaly et par. Zegrzensis”. Godparents were “Magnifici ac Generosi Michael et Honorata de Dzierzbickie Dzierzbiety bonorum v.Licimierz Regalis tenuteri Possessores”. Assistant of Godparents was “Magnif. Conegunda Loiewska vexili-essa Bidgostiensi, omnes de Parochia Zegrensi Parochiani”.
A small explanation: From this act follows that Jan Magnuski arrived to Zgierz before 1 May 1801. He descended from Sierakow in Parish Kutno. His wife, Jozefa, descended from Kalow. At this time it was a village in Zgierz’s Parish, today lies in Lodz town. Godparents were tenant of a king village Lucmierz ‏(today is on premises of commune Zgierz)‏ and assistant was standard-bearer of Bydgoska.

View Sources for ...


Media
View Media for ...


Family with Parents
Father
Jan Magnuski ‎(I232)‎
Birth Sieraków, Kutno, kutnowski, Łódzkie, Polska
Death 20 December 1815 Age: 54 Grabkowo, Kowal, włocławski, Kujawsko - Pomorskie, Polska
Mother
Józefa Katarzyna Wyrzykowska ‎(I233)‎
Birth 19 March 1773 Zgierz ‏(Kałów)‏, Poddębica, poddębicki, Łódzkie, Polska

Religious Marriage: 10 February 1794 -- Zgierz, ( Kały), zgierski, łódzkie, Polska
2 years
#1
Brother (Birth)
Michał Magnuski ‎(I3788)‎
Birth about 1796 22 Zgierz, ‏( Sokołów)‏, zgierski, Łódzkie, Polska
Death 28 October 1798 ‏(Age 2)‏ Zgierz, ‏( Sokołów)‏, zgierski, Łódzkie, Polska
2 years
#2
Brother (Birth)
Walenty Magnuski ‎(I3789)‎
Birth 2 February 1798 24 Zgierz, ‏( Sokołów)‏, zgierski, Łódzkie, Polska
Death 4 December 1799 ‏(Age 22 months)‏ Zgierz, ‏( Sokołów)‏, zgierski, Łódzkie, Polska
3 years
#3
Monika Domicella Magnuska ‎(I234)‎
Birth 1 May 1801 28 Sokołów, Łódź, Łódź, Łódzkie, Polska
3 years
#4
Brother
Rafal Ksawery Magnuski ‎(I235)‎
Birth 26 October 1803 30 Sokołów, Łódź, Łódź, Łódzkie, Polska
Death 30 June 1829 ‏(Age 25)‏ Zamość, Zamość, Lubelskie, Polska
3 years
#5
Brother
Józefat Franciszek Magnuski ‎(I236)‎
Birth 25 September 1806 33 Sokołów, Łódź, Łódź, Łódzkie, Polska
Family with Adam Jędrzejewski
Husband
Adam Jędrzejewski ‎(I2294)‎
Birth about 1791 Piotrków Trybunalski, Piotrków Trybunalski, Piotrków Trybunalski, Łódzkie, Polska
10 years

 
Monika Domicella Magnuska ‎(I234)‎
Birth 1 May 1801 28 Sokołów, Łódź, Łódź, Łódzkie, Polska

Religious Marriage: 12 February 1833 -- Warszawa, Warszawa, Warszawa, Mazowieckie, Polska
2 years
#1
Daughter (Birth)
Helena Józefa Jędrzejewska ‎(I4256)‎
Birth 21 May 1835 44 34 Żbików, ‏(Ożarów)‏ Pruszków, Mazowieckie, Polska
Family with unknown
Monika Domicella Magnuska ‎(I234)‎
Birth 1 May 1801 28 Sokołów, Łódź, Łódź, Łódzkie, Polska
#1
Son
Józef Adrian Magnuski ‎(I4253)‎
Birth 9 September 1822 21 Kowal, włocławski, Kujawsko - Pomorskie, Polska
3 years
#2
Son
Aleksander Magnuski ‎(I4254)‎
Birth 15 September 1825 24 Kowal, włocławski, Kujawsko - Pomorskie, Polska
16 months
#3
Daughter (Birth)
Urszula Magnuska ‎(I4255)‎
Birth 1827 25 Kowal, włocławski, Kujawsko - Pomorskie, Polska
Death 10 August 1828 ‏(Age 19 months)‏ Kowal, włocławski, Kujawsko - Pomorskie, Polska