Piotr Magnuski
Uczestnicy Insurekcji 1794 r w zaborze pruskim
Piotr Magnuski  ‏(I219)‏
Surname: Magnuski
Given Names: Piotr

Gender: MaleMale
      

Birth: before 1757
Death: after 1798 ‏(Age 41)‏
Personal Facts and Details
Birth before 1757
Death after 1798 ‏(Age 41)‏
Globally unique Identifier 04DEF0492864D6118C8AC3FA77C4B571C2D5
Last Change 24 November 2012 - 10:59:17
View Details for ...

Parents Family  (F162)
Andrzej Magnuski
- 1783
Jadwiga Niemojewska
- 1783
Piotr Magnuski
1757 - 1798


Notes

Note
Jakub Bogusławski w roku 1782 sprzedał bratu Franciszkowi swoje działy na dobrach: Włocin, Grzymaczew i folwarku Jarychy. Od 2 czerwca 1783 roku był posesorem Kłosek. Bogusławski wziął te dobra w dzierżawę na 3 lata od Piotra Magnuskiego, komisarza wojew. kaliskiego, komornika ziemskiego wschowskiego ‏(syna Jadwigi z Niemojowskich i Andrzeja Magnuskiego)‏. W latach 1784-85 Bogusławski prowadził spory z dziedzicem Magnuskim dotyczące warunków dzierżawy.

Note
Indeks osób z rękopisu "1783-1794, księga kontraktów spisanych w wyniku działalności Komisji Dobrego Porządku" ‏(Akta miejskie Kalisza w APP)‏ ‏(część 1)‏

Magnuski Piotr, komornik "granicialis" wschowski 1790, 1792 ‏(* w TD znany jest Piotr Magnuski 1781, brat Cieńskiej, oraz zdaje sie ten sam Piotr syn Andrzeja Magnuskiego i Niemojewskiej; ten Piotr to komisarz woj. kaliskiego 1783, komornik ziemski wschowski 1787, dz. Piekartu 1791-92, który cedował w 1787 r. Janowi Nepomucenowi Kurnatowskiemu swoje prawa do kamienicy w Kaliszu należącej do małżonków Lubaczewskich, mieszczan kaliskich, a inny dwór w Kaliszu zwany Zabłockich, nabyty od Macieja Zabłockiego, wojskiego sieradzkiego, sprzedał w 1791 r. Hiacyntowi Zakrzewskiemu; tu wyst. 1790-92 w sprawie spadkowej Lipińskich)‏
za: ­http­://­www­.­katalog­.­szkolnictwa­.­plwww­.­wtg­-­gniazdo­.­org­/­forum­/­viewtopic­.­php­?­f­=­2­&­t­=­3398­&­start­=­20­

View Notes for ...


Sources

Source
Teki Dworzaczka
Publication: Biblioteka Kornicka w Poznaniu http://teki.bkpan.poznan.pl/
Citation Details:  7651 ‏(Nr. 221)‏ 1781
  Date of entry in original source: 1781
  Text: Rozalja ż. Mikoł. Białoskórskiego i Wiktoria, ż. Macieja Łaszewskiego, Cieńskie, ol. Walentyna C. z ol. Marianny Łączkowskiej, żony 1-o v. ol. Józefa Tadajewskiego, a 3-o v. Macieja Zalewskiego, córki, ced. sumy Piotrowi Magnuskiemu ‏(f. 348v)‏
  Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek

Source
Teki Dworzaczka
Publication: Biblioteka Kornicka w Poznaniu http://teki.bkpan.poznan.pl/
Citation Details:  7479 ‏(Nr. 163)‏ 1783
  Date of entry in original source: 1783
  Text: Piotr Magnuski, komisarz wojew. kalis., s. o. Andrzeja Jadwigi Niemojewskiej, kwit. Jana Nepomucena Łączkowskiego z 5. 000 zł. z umowy spis. w Miniszewie ‏(f. 252)‏
  Grodzkie i ziemskie > Pyzdry > Część 1

Source
Teki Dworzaczka
Publication: Biblioteka Kornicka w Poznaniu http://teki.bkpan.poznan.pl/
Citation Details:  8184 ‏(Nr. 227)‏ 1787
  Date of entry in original source: 1787
  Text: Piotr Magnuski, komornik zs. wschowski s. o. And. M. z ol. Jadwigi Niemojowskiej, prawo do kam. małż. Lubaczewskich obyw. kalis. ced. Janowi Nep. Kurnatowskiemu ‏(f. 372)‏
  Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek

Source
Teki Dworzaczka
Publication: Biblioteka Kornicka w Poznaniu http://teki.bkpan.poznan.pl/
Citation Details:  8184 ‏(Nr. 227)‏ 1787
  Date of entry in original source: 1787
  Text: Piotr Magnuski, komornik zs. wschowski s. o. And. M. z ol. Jadwigi Niemojowskiej, prawo do kam. małż. Lubaczewskich obyw. kalis. ced. Janowi Nep. Kurnatowskiemu ‏(f. 372)‏
  Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek

Source
Herbarz Polski. Czesc I. Wiadomosci Historyczno-Genealogiczne o Rodach szlacheckich
Publication: Wydali Adam Boniecki i Pozostala Rodzina W-wa, Sklad Glowny Gobethner i Wolff w W-wie, 1913
Citation Details:  8443 ‏(Nr. 231)‏ 1791
  Date of entry in original source: 1791
  Text: Franciszka z 0lszewskich i Hieronim małż. Chlebowscy, kwit. Piotra Magnuskiego dz-a d. Piekart ‏(f. 425)‏
  Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek

Note: Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek <­http­://­teki­.­bkpan­.­poznan­.­pl­/­search­.­php­?­single­=­1­&­section­=­2­&­fileno­=­14­>

Note: Tom XVI

Source
Teki Dworzaczka
Publication: Biblioteka Kornicka w Poznaniu http://teki.bkpan.poznan.pl/
Citation Details:  8467 ‏(Nr. 231)‏ 1791
  Date of entry in original source: 1791
  Text: Hjacynt Zakrzewski kom. c. w. woj. Kal. z I i Jan Nepom. Sokolnicki kom. c. w. woj. kal. z II, kontr. sprzed. dworca "Zabłockich" zw. w Kaliszu. ‏(Zakrzewski kupił go był od Piotra Magnuskiego komornika wsch., 8/7. r. b., a tamten kupił był od Macieja Zabłockiego wojskiego sier.)‏ za 5. 400 złp. 91. 18/11 ‏(f. 484)‏
  Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek

Source
Teki Dworzaczka
Publication: Biblioteka Kornicka w Poznaniu http://teki.bkpan.poznan.pl/
Citation Details:  8479 ‏(Nr. 232)‏ 1792
  Date of entry in original source: 1791
  Text: Franciszka 0lszewska, ol. Lucyniusza 0lsz. siostra rodzona, żona zaś Hieronima Chlebowskiego kwit. Piotra Magnuskiego dz-a Piekartu z kwot ‏(f. 96)‏
  Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek

Source
Teki Dworzaczka
Publication: Biblioteka Kornicka w Poznaniu http://teki.bkpan.poznan.pl/
Citation Details:  8510 ‏(Nr. 232)‏ 1792
  Date of entry in original source: 1792
  Text: Jan Nepom. Sokolnicki kom. apelac. woj. kalis. z pow. pyzdr., z I i Wład. Łubieński szamb. JKMci, kom. c. w. woj. kal. z II kontr. sprzed. dworca "Zabłockich" zw. w Kal., który Sok. kupił był od Hjac. Zakrzewskiego, a Zakrz. od Piotra Magnuskiego. Cena 5. 940 złp. Dat. 92. 1/3 ‏(f. 160)‏ a Wład. Ł. tenże dworzec sprzedaje Feliksowi Ł. ście nakiel. i zagoyskiemu, Kaw. 0. B. i Św. St. za 5. 940 złp. 92. 6/3 ‏(f. 163)‏
  Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek

Source
Herbarz Polski. Czesc I. Wiadomosci Historyczno-Genealogiczne o Rodach szlacheckich
Publication: Wydali Adam Boniecki i Pozostala Rodzina W-wa, Sklad Glowny Gobethner i Wolff w W-wie, 1913
Citation Details:  Tom XVI, strona 251
  Date of entry in original source: 1913
  Text: Andrzej, dziedzic Kapturow, w sochaczewskim, 1771 r. Piotr, komornink ziemi wschowskiej 1779 - 1798 r. Jan 1781 r. zapisal na Woli Piorowej sume Szalawskiej ‏(Gr. Przed. 94 f. 194)‏. Jozef z zona, Katarzyna vel Ewa Micinska, procesuje sie i kwituje z dlugu z Jackiem Grabianka 1789 roku ‏(Perp. Czers. 40 f. 174 i 182)‏. Jozefa z Modlinskich, wspoldziedziczka Krastud, w sztumskiem, 1793 r.

Note: Tom XVI

Source
Herbarz Polski. Czesc I. Wiadomosci Historyczno-Genealogiczne o Rodach szlacheckich
Publication: Wydali Adam Boniecki i Pozostala Rodzina W-wa, Sklad Glowny Gobethner i Wolff w W-wie, 1913
Citation Details:  Volume XVI, strona 251
  Date of entry in original source: 1913
  Text: Piotr, komornik ziemski wschowski 1779 - 1798 r.
  Piotr komornik

Note: Piotr komornik

Note: Tom XVI

Source
Teki Dworzaczka - Monografie
Citation Details:  L~aszewscy
  Text: W r. 1781 Wiktoria wraz ze swoją siostrą Rozalią zamężną Białoskórską cedowała sumy Piotrowi Magnuskiemu ‏(I. Kal. 221 k. 348)‏.

Source
Teki Dworzaczka - Monografie
Citation Details:  Magnuscy h. Abdank
  Text: Andrzej, już nie żyjący 1783 r., z żony Jadwigi Niemojewskiej miał syna Piotra, który 1783 r. będąc komisarzem wojew. kaliskiego, kwitował Jana Nepomucena Łączkowskiego z 5.000 złp., w skutku umowy spisanej w Miniszewie ‏(Py. 163 k. 252)‏. Już komornik ziemski wschowski, cedował 1787 r. Janowi Nepomucenowi Kurnatowskiemu swe prawa do kamienicy w Kaliszu należącej do małżonków Lubaczewskich, mieszczan kaliskich ‏(I. Kal. 227 k. 372)‏. Dziedzic Piekartu, kwitowany w l. 1791-1792 przez małżonków Chlebowskich ‏(ib. 231 k. 425, 232 k. 96)‏. Dwór w Kaliszu zwany Zabłockich, nabyty od Macieja Zabłockiego, wojskiego siaradzkiego, sprzedał 1791 r. Hiacyntowi Zakrzewskiemu za 4.140 złp. ‏(ib. 231 k. 269, 484)‏.

Source
Uczestnicy Insurekcji 1794 r. w zaborze pruskim
Publication: Tow. Miłośników Historii w Poznaniu, 1937
  Date of entry in original source: 1937
  Text: Magnuski ‏(Abdank)‏ - ‏( w Kal. polit. 1790 Piotr, kom. ziemski wschowski)‏, skazany na 3 000 t. ‏(T. P. N.)‏.
Quality of Data: wiarygodne

Source
Teki Dworzaczka - Monografie
Citation Details:  Magnuscy h. Abdank
  Text: Piotr, chrzestny 1797.15/IX r. ‏(LB Nosków)‏.
Quality of Data: wiarygodne

View Sources for ...


Media

Multimedia Object
Uczestnicy Insurekcji 1794 r w zaborze pruskimUczestnicy Insurekcji 1794 r w zaborze pruskim  ‏(M1913)‏
Type: Book

View Media for ...


Family with Parents
Father
Andrzej Magnuski ‎(I420)‎
Death before 1783
Mother
Jadwiga Niemojewska ‎(I419)‎
Death before 1783

Marriage: before 1787
-30 years
#1
Piotr Magnuski ‎(I219)‎
Birth before 1757
Death after 1798 ‏(Age 41)‏