Walerian Cyprian Magnuski + Helena von Boltz

Children  ‎(3 children)‎
Janina Wanda Magnuska ‎(I6)‎
Birth 14 July 1909 36 15 Nowofastow, , , , Ukraina
Death 22 July 2002 ‏(Age 93)‏ Sępólno Krajeńskie, Sepólno-Krajeńskie, sępoleński, kujawsko-pomorskie, Polska
Porucznik Bohdan Magnuski ‎(I14)‎
Birth 29 November 1910 37 16 Dziunków, , Berdyczów, Zhytomyr, Ukraina
Death 8 December 1977 ‏(Age 67)‏ Toowoomba, Quensland, Australia
Irena Maria Magnuska ‎(I15)‎
Birth 7 March 1916 43 21 Andruszówka, , Andruszówka, Zhytomyr, Ukraina
Death 4 January 2006 ‏(Age 89)‏ Kwidzyń, Kwidzyń, kwidzyński, pomorskie, Polska

Parents Grandparents
Walerian Cyprian Magnuski ‎(I7)‎
Birth 9 December 1872 22 19 Krasnopol, , Cudnów, Zhytomyr, Ukraina
Death about 1928 ‏(Age 55)‏ Brześć nad Bugiem, , , , Belarus
Paweł Seweryn Magnuski ‎(I60)‎
Birth 15 January 1850 25 Krasnopol, , Żytomierz, Zhytomyr, Ukraina
Death Yes
F13
Eleonora Ciszewska ‎(I61)‎
Birth before 1853 , , , , Polska
Death Yes

Helena von Boltz ‎(I56)‎
Birth 15 March 1894 Dubno, , Dubno, Rivne, Ukraina
Death 5 May 1969 ‏(Age 75)‏ Kwidzyń, Kwidzyń, kwidzyński, Pomorskie, Polska
Edmund von Boltz ‎(I13)‎
Birth , , , , Ukraina
F6
Katarzyna Jackiewicz ‎(I58)‎
Birth , , , , Ukraina


Family Group Information   (F22)
Marriage August 1908 Różyn, , Różyn, Zhytomyr, Ukraina

DivorceYes
Globally unique Identifier 4491834E4A4ED6118C8A92340DD7E6713C32
Last Change 15 May 2008 - 10:26:17

Source
Archiwum rodu Wolynskich Magnuskich
Publication: Manuskrypty, pamietniki, artykuly, zdjecia, kwerendy
Citation Details:  Ksiaga Slubow Ro~zyn~skiej Parafii 1908 # 735
  Date of entry in original source: 3 August 1908
  Text: Odpis
z metrykalnej ksiêgi œlubów Róz~yn~skiej parafii za 1908 r. Ksiêga
przechowywana jest w archiwum Kurii biskupiej. A oto jej tres~c~:

W 1908 r., 3 sierpnia, w Róz~yn~skim rzymsko - katolickim Kos~ciele
parafialnym, ksia~dz Tadeusz Bêczkowski, proboszcz tego Kos~ciol~a, po
trzykrotnych zapowiedziach, z których pierwsze - 20, drugie - 27 lipca,
trzecie - 3 sierpnia 1908 r., przed zgromadzonymi na liturgii wiernymi
udzieli~ s~lubu.
Walerian Magnuski, mêz~czyzna 36 - letni, z miejscowoœci Nowo - Fastowo,
powiatu Krasopolskiego, parafianin Kos~ciol~a rzymsko - katolickiego i
Helena Boltz, panna 18 - letnia, z miejscowos~ci Róz~yna, parafianka
Kos~ciol~a rzymsko - katolickiego, wiary rzymsko - katolickiej, po
uprzednim pisemnym os~wiadczeniu o przeszkodach w zawarciu zwia~zku
mal~z~eñskiego, a po stwierdzeniu z~adnych z nich, jak równiez~ po wyraz~eniu
zgody na taki zwia~zek w obecnos~ci rodziców: Pawl~a i Eleonory z
Ciszewskich Magnuskich,
prawowitych rodziców syna, Edmunda i Katarzyny z Jackiewiczów Boltzów,
prawowitych rodziców córki - zostali polã~czeni wêzl~em mal~z~eñskim. W
imieniu Kos~ciol~a uroczys~cie pobl~ogosl~awieni w obecnos~ci czcigodnych
s~wiadków: Józefa Kaspara, Zuzanny Boltz i wielu innych przy tym
obecnych.
Niniejszy odpis metrykalny ze wskazanym numerem 735, zarejestrowanym w
ksiêgach wymienionej wyz~ej parafii, jest zgodny z tresci~a~ zapisu i
wydaje siê Helenie Magnuskiej, córce Edmunda na jej pros~bê.
12 sierpnia odbyl~o siê sporza~dzenie odpisu.
£ucko - Z~ytomierska Kuria biskupia akt podpisal~a, a przez postawienie
pieczêci pos~wiadcza zgodnos~c~ z orginal~em.
Opl~ata stemplowa uiszczona.
m. Z~ytomierz, 12 sierpnia 1919 r.
Asesor - A. Stawnicki
Sekretarz - Ks. Zwoliñski
Kierownik kancelarii - podpis nieczytelny

~Za zgodnos~c~ odpisu -
W. Magnuski