Życiorysy na podstawie art. ks. Witolda Maleja "Rektorzy, Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie 1863 - 1958"

 

Ks. WŁADYSŁAW MAGNUSKI jako rektor w latach 1883 - 1888

 

Urodził się w Gostynińskim, do Seminarium wstąpił w Pułtusku, Akademię Duchowną ukończył ze stopniem kandydata św. Teologii. Święcenia kapłańskie otrzymał w r. 1856 i początkowo pracował w diecezji płockiej, a potem, przeniósł się do warszawskiej. W r. 1861, w charakterze mansjonarza zamieszkał w  kierniewicach. Tam został aresztowany przez władze policyjno-wojskowe i był więziony w cytadeli, a następnie został skazany na 6 miesięcy więzienia, ale na skutek starań ks. Felińskiego i wyraźny rozkaz cesarza został zwolniony już po 2 miesiącach. W r. 1867 spełniał on obowiązki wikariusza w Skierniewicach, ale stale uchodził za człowieka niepewnego pod waględem, politycznym tym bardziej, że w swoim czasie namawiał on włościan do udziału w powstaniu. Ze względu na to, że obawiano się jego wpływu na mieszkańców Skierniewic, a szczególnie na młodzież, której był prefektem w szkołach, na żądanie gubernatora Władza Duchowna przeniosła go na wikariusza kościoła św. Krzyża w Warszawie.

 

W r. 1883 objął on obowiązki regensa Seminarium Duchownego i spełniał je przez 5 lat. Równocześnie też prowadził wykłady teologii pasterskiej, które umiał powiązać z konkretnymi okolicznościami życia kapłańskiego. Wielką troskliwością otaczał alumnów i umiał pozyskać ich miłość. Nie znosił on kłamstwa i obłudy. Jego odejście z Seminarium jest dość zagadkowe. Prawdopodobnie w grę wchodziła jakaś intryga.

 

Zamieszkał przy katedrze św. Jana i spełniał obowiązki wizytatora Zgromadzeń zakonnych. Chętnie odwiedzali go tam dawni wychowankowie. Po 4 latach został on dotknięty częściowo paraliżem, ale choroba ta stopniowo się rozwijała i objęła cały organizm. Był to ciężki krzyż trwający przez ostatnie 13 lat jego życia. Zasługą ks. Magnuskiego jest to, że dokonał on przekładu i wydał pożyteczne dzieło O. J. Debreyne'a, "O teologii moralnej", uważanej w stosunku jej do fizjologii i medycyny. W Bibliotece Seminaryjnej zachowało się szereg jego rękopisów. Są to również przekłady dzieł obcych na język polski, ale nie zdołał już ich wydać drukiem. 16 listopada 1907 r. w katedrze św. Jana odbył się jego pogrzeb. Mszę św. żałobną celebrował biskup K. Ruszkiewicz, jako dziekan Kapituły Metropolitalnej, a egzortę żałobną wygłosił ks. kan. A. Szlagowski.

 

Baza: WIADOMOSCI ARCHIDECEZJALNE WARSZAWSKIE

Indeks: słowo-w-tyt

Szukasz: MAGNUSKIM.

AUT: Kuczyński Stanisław , ks.

TYTUŁ----> Wspomnienie o ś. p. ks. Władysławie Magnuskim, Regensie Seminarium Warszawskiego.

CZA: Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie VIII , 1918 , 5-6 , s. 222-230

JĘZ: pol

 

See also:

 

http://www.magnuski.org/tifs/skorowidz-warszawy-1854.tif

http://www.magnuski.org/tifs/przewodnik-warszawski-1870.tif