Families

Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Ż | None | (unknown)

SurnameSURNSpouses
1TańskiTAŃSKI1
2TaracickaTARACICKA1
3TarczyńskaTARCZYŃSKA1
4TarkaTARKA4
5TarnogórskaTARNOGÓRSKA1
6TarnogórskiTARNOGÓRSKI1
7TarnowskaTARNOWSKA1
8TarnowskiTARNOWSKI1
9TarzeckiTARZECKI1
10TchórzewskiTCHÓRZEWSKI1
11TheclaTHECLA1
12TokarskiTOKARSKI1
13TomankiewiczTOMANKIEWICZ1
14TrafarskaTRAFARSKA1
15TrębeckiTRĘBECKI1
16TregierTREGIER1
17TrockaTROCKA1
18TrojanTROJAN1
19TruszczyńskaTRUSZCZYŃSKA1
20TrynkowskaTRYNKOWSKA1
21TrzeciszewskiTRZECISZEWSKI1
22TrzęsickaTRZĘSICKA1
23TrzęsickiTRZĘSICKI1
24TrzmielTRZMIEL1
25TukTUK2
26TurnoTURNO3
27TwardowskiTWARDOWSKI3
28TyczyńskiTYCZYŃSKI1
29TykTYK7
30TymienieckaTYMIENIECKA1
31TymińskiTYMIŃSKI2
   Total individuals: 46
Total Names: 31